Aktualny taryfikator punktów karnych

Ile za co?

Moderator: Enid

Aktualny taryfikator punktów karnych

Postautor: Enid » 22 wrz 2014, 12:18

Obrazek
Pewnie jesteście ciekawi za co i ile punktów można dostać.
Poszperałam w internetach i znalazłam aktualny taryfikator punktów karnych, który podam Wam poniżej :)

Czyny o charakterze szczególnym

Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 punktów
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 punktów
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 punktów
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 punktów
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 punktów
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 10 punktów

Dla tych, którzy jeżdżą zawodowo lub prowadzą firmę tu macie podarnik Samochód w firmie - zmiany od 1.04.2014r.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 punktów
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 punktów
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 punktów
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia: 10 punktów
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 punktów
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 punktów

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 punktów

Niestosowanie się do:

sygnałów świetlnych: 6 punktów
sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 punktów
sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 punktów

Niezastosowanie się do znaków:

B-2 „zakaz wjazdu": 5 punktów
B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 punktów
B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 punktów
C-1 do C-12 „nakaz jazdy...": 5 punktów
F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 punktów
P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa": 5 punktów
P-4 „linia podwójna ciągła": 5 punktów
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 4 punkty
B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...": 3 punkty
B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...": 2 punkty

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 punkt
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 2 punkty
Niestosowanie się do znaków D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 punktów
P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 punktów
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 punktów
na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 punktów
pojazdom szynowym: 6 punktów
rowerzystom: 6 punktów
podczas zmiany pasa ruchu: 5 punktów
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 punktów
podczas włączania się do ruchu: 5 punktów
podczas cofania: 4 punkty

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 punktów
Naruszenie zakazu zawracania: 5 punktów
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 punkty

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Przekroczenie prędkości:

powyżej 50 km/h: 10 punktów
od 41 do 50 km/h: 8 punktów
od 31 do 40 km/h: 6 punktów
od 21 do 30 km/h: 4 punkty
od 11 do 20 km/h: 2 punkty
od 6 do 10 km/h: 1 punkt

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 punkty

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 punktów
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 punkty

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 punktów
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 punktów
na skrzyżowaniach: 5 punktów
na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania": 5 punktów
Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 punkty
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 punkty

Używanie świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

od zmierzchu do świtu: 4 punkty
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 punkty
w okresie od świtu do zmierzchu: 2 punkty
w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 punkty

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych;

przednich: 2 punkty
tylnych: 2 punkty

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 punkty
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 punkty

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 punktów
w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 punkty
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 punkty
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 punkt
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 punkt
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 punkty
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 punkty
Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej": 2 punkty
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 punkty
Naruszenie obowiązku używanie hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 punkty
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 punktów

Naruszenie zakazu:

Objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 punkty
Wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 punkty

Naruszenie przez kierującego zakazu:

Wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy: 2 punkty
Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 punkty
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 punkt
Wjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdu uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 punkty
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu: 5 punktów

Przewóz osób:

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 punktów
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 punkty

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu: 0 punktów
nie mając do tego wymaganych uprawnień: 0 punktów
nie mając przy sobie wymaganych dokumentów: 0 punktów

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 punktów
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 punktów
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym: 0 punktów

Naruszenie zakazu:

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 0 punktów
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie: 0 punktów
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 0 punktów
Używanie „szperacza" podczas jazdy: 0 punktów
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 punktów
Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem: 0 punktów
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 punktów
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 0 punktów
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 punktów
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 0 punktów
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 punktów
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej: 0 punktów
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 0 punktów
kierującego innym pojazdem: 0 punktów

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 0 punktów
kierującego innym pojazdem: 0 punktów

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 0 punktów
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 0 punktów
niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 0 punktów

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: 0 punktów
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 0 punktów
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 punktów

Przejazd bez zezwolenia:

pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 0 punktów
zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 0 punktów

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: 0 punktów
naruszający stateczność pojazdu: 0 punktów
utrudniający kierowanie pojazdem: 0 punktów
ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony: 0 punktów

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu: 0 punktów
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia: 0 punktów
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 punktów
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 punktów
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 punktów
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 punktów
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 0 punktów
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym: 0 punktów
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 0 punktów
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 0 punktów
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 0 punktów
Masz prawo zachować milczenie. Wszystko co napiszesz może zostać zmoderowane.

Obrazek
Awatar użytkownika
Enid
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 925
Rejestracja: 14 mar 2013, 22:31
Lokalizacja: LU :)
Podziękował : 5 razy
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Auto: Audi A3 8L

Wróć do Punkty karne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość